.
.

Gia Lai: Kiến nghị xử lý trách nhiệm 3 Công ty lâm nghiệp

Chủ Nhật, 02/06/2019, 10:39 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo thống nhất với các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm của Thanh tra tỉnh đối với 3 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Ka Nak, Kông H’De và Lơ Ku. 
 
 
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ka Nak để xảy ra tình trạng một số cá nhân thuộc Công ty lấn chiếm đất rừng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Cụ thể, ông Dương Thanh Bình-Giám đốc Công ty đã để mất 4,781 ha rừng tự nhiên được giao quản lý và không đưa diện tích 15,257 ha rừng thuộc trách nhiệm quản lý vào hồ sơ rà soát, kiểm kê rừng năm 2014, 2017 không có lý do. 
 
Ngoài ra, trong lâm phần của Công ty có 10,278 ha đất mặc dù trước đây đã được bàn giao cho Công ty Hiệp Lợi để trồng cao su, tuy nhiên qua kiểm tra thì diện tích này nằm ngoài diện tích Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Hiệp Lợi. Hiện trạng đất này đang trồng keo lá tràm nhưng chưa được giao cho cá nhân, tổ chức nào quản lý, sử dụng. Công ty Ka Nak cũng được UBND huyện Kbang giao trồng thay thế 87,2 ha rừng với kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Qua kiểm tra thì tỷ lệ cây sống hiện không đạt yêu cầu, tuy nhiên diện tích này chưa được nghiệm thu thành rừng theo quy định nên chưa đủ cơ sở để xác định thiệt hại. Thanh tra tỉnh cũng xác định Công ty Ka Nak thực hiện không đúng hồ sơ thiết kế, khai thác tận dụng gỗ làm thất thoát 285 cây gỗ với tổng giá trị tài sản hơn 254 triệu đồng.
 
Công ty Kanak nơi để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Văn Ngọc
Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ka Nak để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Văn Ngọc
 
Tại Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lơ Ku, Thanh tra tỉnh xác định: Trong quá trình lập hồ sơ, đo vẽ bản đồ, đơn vị tư vấn đã tính sai số học trong bản đồ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định sai hiện trường, chênh lệch do phương pháp đo đạc, xác định lại ranh giới giữa các chủ rừng nhưng vẫn trình UBND tỉnh cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2011. Thanh tra tỉnh kiểm kê vào năm 2014 giảm hơn 1.800 ha so với bản đồ đã cấp giấy chứng nhận năm 2011. 
 
Ngoài ra, công ty này cũng đã để người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy là 3,545 ha nhưng không xử lý. Đồng thời, đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp tiền thiết kế khai thác rừng trồng số tiền 117,3 triệu đồng cho cá nhân ông Vũ Duy Dương làm chủ nhiệm công trình là không đúng quy định nên đã làm thất thoát số tiền hơn 23 triệu đồng tiền thuế thu nhập. 
 
Trong khi đó, tại Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Kông H’De, qua kiểm tra số liệu tài chính đã phát hiện sai phạm hơn 197 triệu đồng. Cụ thể, Công ty đã nhận tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn dịch vụ môi trường rừng theo diện tích lớn hơn diện tích thực tế quản lý với số tiền hơn 58 triệu đồng nhưng không trả lại cho ngân sách. Công ty cũng chưa thực hiện nộp tiền thuế sử dụng đất khi khai thác rừng trồng năm 2013, 2014 với số tiền hơn 94 triệu đồng và chi hơn 43 triệu đồng cho một số khoản chi không đúng quy định, như: xăng xe, công tác phí…
 
Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Kông H’De quản lý đất rừng được giao chưa chặt chẽ, tại tiểu khu 793 còn để người dân địa phương sản xuất nông nghiệp trên đất rừng trồng với diện tích 6,2 ha. Tại 2 tiểu khu 765 và 793 có một số vị trí bị người dân chặt phá để lấy đất sản xuất nông nghiệp với diện tích 7,81 ha trong đó rừng tự nhiên là 7,28 ha, đất trống là 0,53 ha.
 
Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi tại Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ka Nak hơn 254 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lơ Ku hơn 23 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Kông H’De hơn 197 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trên. 
 
Lê Văn Ngọc
 
 
.