.
.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về các dự án trọng điểm

Thứ Sáu, 17/05/2019, 10:38 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra Thông báo Kết luận chỉ đạo của của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.


 

>> Xem Thông báo số 54/TB-VPUB tại đây

 

 

 

 

.