.
.

Gia Lai 90% hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng

Chủ Nhật, 07/04/2019, 12:13 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Kế hoạch số 648/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
 

 

Ảnh: Ngọc Sang
Ảnh: Ngọc Sang
 
Với mục tiêu từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử (CQĐT), Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển CQĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; góp phần duy trì và nâng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển CQĐT của tỉnh trong những năm tiếp theo.
 
Kế hoạch nêu rõ 2 giai đoạn với những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được, gồm giai đoạn 2019-2020 với 11 chỉ tiêu cụ thể và giai đoạn 2021-2025 với 9 chỉ tiêu. Theo đó, trong giai đoạn 2019-2020 cần đạt được chỉ tiêu: 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước; 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các sở, ngành, địa phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh để kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Trong giai đoạn 2021-2025, việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng: cấp tỉnh là 90%, cấp huyện đạt 80% và tại cấp xã là 60%. Chậm nhất đến cuối năm 2022, UBND tỉnh sẽ triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; chậm nhất đến cuối năm 2025, 80% UBND cấp huyện được triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ và UBND tỉnh.
 
Để đạt được những mục tiêu trên, các cấp, các ngành cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: triển khai, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển CQĐT; xây dựng nền tảng công nghiệp phát triển CQĐT phù hợp với xu thế phát triển CQĐT toàn quốc và thế giới; xây dựng, phát triển CQĐT bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; xây dựng CQĐT bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng CQĐT.
 
HÀ SỰ
.