.
.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý sạt lở ven sông Ba

Thứ Tư, 19/09/2018, 06:17 [GMT+7]
.
(GLO)- Báo Gia Lai điện tử ngày 11-9-2018 có đăng tải bài viết: “Khắc phục sạt lở đất ven sông Ba: Những việc cần làm” phản ánh về tình trạng sạt lở bờ sông Ba tại huyện Krông Pa, đồng thời đề cập những khó khăn, tồn tại của các dự án bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở hiện nay. Ngày 12-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ký Công văn số 2030/UBND-NL về việc xử lý các dự án bố trí dân cư trên địa bàn.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Krông Pa tiếp tục rà soát lại các hạng mục của dự án tái định cư cho người dân 4 buôn: Chik, Pan, Puh và Kting thuộc địa bàn xã Ia Rsai. Trong đó làm rõ các hạng mục cần thiết để tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống dân cư; đồng thời bố trí lồng ghép nguồn vốn của ngành điện, các chương trình, dự án khác đầu tư trên địa bàn và ngân sách huyện để thực hiện. Đối với các hạng mục huyện thật sự khó khăn về kinh phí thì đề xuất UBND tỉnh xem xét.
 
  Sạt lở bờ sông Ba đã nuốt Ảnh: Lê Hòa
 
Đối với dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Chư Rcăm, UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án theo tinh thần Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các bộ, ngành Trung ương xem xét bố trí vốn kịp thời để giải quyết cho 110 hộ dân cư nằm trong khu vực sạt lở nghiêm trọng và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
 
Công văn bản cũng yêu cầu UBND huyện Krông Pa phải xây dựng phương án di dời tạm thời các hộ có nguy cơ cao về sạt lở đất bờ sông ra khỏi khu vực sạt lở để tránh thiệt hại về tài sản, tính mạng trong mùa mưa lũ.
 
Lê Hòa
.