.
.
(GLO)- Ngày 19-9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Pleiku về hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012.
 

 

  Ông Đặng Phan Chung kết luận buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thi
Ông Đặng Phan Chung kết luận buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thi
 
Theo báo cáo của UBND TP. Pleiku, tính đến ngày 31-12-2017, thành phố có 26 HTX với 1.321 thành viên (giảm 10 HTX, 932 thành viên so với thời điểm ngày 1-7-2013). Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX là 150 người với mức thu nhập bình quân hơn 36,7 triệu đồng/người/năm. Hầu hết các HTX trên địa bàn gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư, kinh nghiệm tham gia thị trường; một số HTX chưa có trụ sở làm việc riêng. Việc tiếp cận nguồn vốn, chính sách hỗ trợ của các HTX còn vướng mắc về tài sản thế chấp…
 
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Đặng Phan Chung nhấn mạnh, các HTX không nên trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà phải nỗ lực hoạt động để sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận và đảm bảo lợi ích cao nhất cho thành viên; năng động, sáng tạo trong vấn đề liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, trong đó có việc tham gia vào các hội doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND TP. Pleiku cần hướng dẫn các HTX bố trí kế toán, chú trọng tư vấn hỗ trợ pháp luật cho các HTX; chủ động làm cầu nối để các HTX trên địa bàn có cơ hội liên kết với các doanh nghiệp, HTX bạn; quan tâm lựa chọn, đầu tư nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn cho 2 HTX An Phú 1 và An Phú 2 liên quan đến đất đai của các thành viên…
 
Hồng Thi
.