.
.
(GLO)- Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai vừa có buổi giám sát về hoạt động thanh tra hành chính tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vào sáng 31-8.
 
 
Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện Chư Sê cho biết, từ ngày 1-1-2017 đến ngày 30-6-2018, UBND huyện giao Thanh tra huyện triển khai 16 cuộc thanh tra, trong đó 14 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng, chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Các cơ quan, đơn vị sai phạm đã khắc phục được hơn 1 tỷ đồng.
 
Riêng việc thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh, 22 đơn vị để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện khắc phục xong, thu hồi nộp toàn bộ số tiền sai phạm hơn 713,7 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; đồng thời đã hoàn thành việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.
 
Lãnh đạo Thanh tra huyện Chư Sê báo cáo hoạt động thanh tra hành chính với đoàn giám sát. Ảnh: Hồng Thi
Lãnh đạo Thanh tra huyện Chư Sê báo cáo hoạt động thanh tra hành chính với đoàn giám sát. Ảnh: Hồng Thi
 
Ngoài ra, UBND huyện còn tiếp nhận 12 đơn tố cáo, 8 đơn khiếu nại; đã thụ lý và giải quyết 7 đơn tố cáo, 5 đơn khiếu nại. Qua công tác giải quyết đơn tố cáo, Thanh tra huyện đã phát hiện và tham mưu UBND huyện thu hồi số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước; thu hồi trả lại cho công dân 5 triệu đồng.
 
Thanh tra huyện cũng tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng-chống tham nhũng; nhận định tình hình và thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn huyện.
 
Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tường Linh đề nghị huyện Chư Sê cần nêu các kiến nghị một cách chi tiết, cụ thể; Thanh tra huyện phải làm tốt vai trò tham mưu, đặc biệt trong triển khai hoạt động thanh tra nhân dân. Đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nếu gặp vướng mắc phải kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để cùng kịp thời xử lý. UBND huyện phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý, tránh sai sót xảy ra. HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát công tác thanh tra để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở…
 
Hồng Thi
 
.