.
.

17/17 địa phương công bố đường dây nóng an toàn thực phẩm

Thứ Sáu, 28/09/2018, 13:15 [GMT+7]
.
(GLO)- Đến nay, 17/17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã công bố đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình ATTP. Người dân tại các địa phương có thể liên hệ trực tiếp theo các số điện thoại sau để phản ánh, cung cấp thông tin về ATTP:
 

 

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
 
 
- TP. Pleiku: Phòng Y tế, số điện thoại tại cơ quan: 0269.3719301 hoặc số điện thoại cá nhân của Trưởng phòng: 0982872929. Phòng Kinh tế, số điện thoại tại cơ quan: 0269. 3824324 hoặc số điện thoại cá nhân của Trưởng phòng: 0905502877.
 
- Thị xã An Khê: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan-Phó Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3832245; di động: 0982148201. Ông Huỳnh Ngọc Mỹ-Trưởng phòng Kinh tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3832674; di động: 0905443256. Ông Nguyễn Minh Lại-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.2212517; di động: 0903533625. Hòm thư điện tử: ubnd.ankhe@gialai.gov.vn.
 
- Thị xã Ayun Pa: Ông Hồ Huỳnh Thiện Trung-Phó Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3682549; di động: 0983138300. Ông Lê Minh Trí-Trưởng phòng Kinh tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3852211; di động: 0902916465. Ông Nay Chi Lê-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3852754; di động: 01688608257. Hòm thư điện tử: ubnd.ayunpa@gialai.gov.vn.
 
-Huyện Đak Đoa: Bà Đinh Thị Lá-Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3894771; di động: 0906583267. Ông Vũ Chí Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3831184; di động: 01688454289. Ông Trần Hưng Nghiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, điện thoại cơ quan (trong giờ hành chính): 0973253959; di động: 0963646688. Ông Phạm Cường-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3831170; di động: 0905448791.
 
- Huyện Ia Grai: Ông Trương Thế Vinh-Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn: 0269.3844668; di động: 0982009793.
 
- Huyện Chư Pah: Phòng Y tế, điện thoại bàn: 0269.3893458; di động: 0977850803. Hòm thư điện tử: phongytehuyenchupah@gmail.com.
 
- Huyện Mang Yang: Phòng Y tế , số điện thoại (trong giờ hành chính): 0269.3839203; hòm thư điện tử: yte.mangyang@gialai.gov.vn; Trung tâm Y tế, số điện thoại bàn: 0269.3839319, hòm thư điện tử: ttyt.mangyang@gialai.gov.vn.
 
- Huyện Chư Sê: Chánh Văn phòng HĐND và UBND: 0269.3620399; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT: 0269.3516345; Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng: 0269.6554139.
 
- Huyện Chư Pưh: Bác sĩ Siu Thun Phrâo-Phó Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn: 0269.3850045; di động: 0905918462. Bác sĩ Trần Văn Thùy-Giám đốc Trung tâm Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3850039; di động: 0918490869.
 
- Huyện Chư Prông: Bà Hồ Thị Minh Quế-Trưởng Phòng Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3899399; di động: 0986647211. Ông Nguyễn Văn Hữu-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, di động: 0984510144 hoặc 0914528383. Ông Trần Đắc Lực-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3507129; di động: 0915680129. Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, di động: 0988590040. Hòm thư điện tử: yte.chuprong@gialai.gov.vn; ktht.chuprong@gialai.gov.vn; nnptnt.chuprong@gialai.gov.vn.
 
- Huyện Đức Cơ: Ông Trịnh Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện, điện thoại bàn: 0269.3846107; di động: 0935042715. Ông Rơ Mah Bưu-Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn: 0269.3848680; di động: 0914268463. Ông Nguyễn Văn Luyện-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, điện thoại bàn: 0269.3848889; di động: 0913479322. Ông Phan Đình Hải-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, điện thoại bàn: 0269.3846179; di động: 0964727179.
 
- Huyện Ia Pa:
 
* Các vấn đề mất ATTP đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống, bếp ăn bán trú của trường học: Ông Ksor Xuyên-Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3655452; di động: 0989723651; hòm thư điện tử: ksorxuyeniapa@gmail.com.
 
* Các vấn đề mất ATTP đối với sản phẩm nông-lâm-thủy sản: Ông Trần Văn Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3655025; di động: 0988963258; hòm thư điện tử: hung0413iatul@gmail.com.
 
* Các vấn đề mất ATTP đối với các cơ sở buôn bán tạp hóa, cơ sở sản xuất bánh mì, cơ sở sản xuất bún, phở và sản xuất rượu: Ông Võ Tấn Công-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3655108; di động: 0962353801. Hòm thư điện tử: ktht.iapa@gialai.gov.vn.
 
-Huyện Phú Thiện: Ông Nguyễn Hữu Khóa-Phó Chánh văn phòng UBND huyện, điện thoại bàn: 0269.3622885. Bà Trần Thị Mỹ Phương-Phòng Y tế, điện thoại bàn (trong giờ hành chính): 0269.3882291; di động: 0976618622. Bà Lê Thị Thanh Hương-phụ trách ATTP, Trung tâm Y tế huyện, di động: 0989697197. Hòm thư điện tử: phongytephuthien@gmail.com.
 
- Huyện Krông Pa: Ông Kpă Ngun-Phó Chủ tịch UBND huyện, điện thoại bàn: 0269.3607113. Ông Lê Văn Bảy-Trưởng phòng Y tế, di động: 0905670119. Ông Nguyễn Thanh Vân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, điện thoại bàn: 0269.3607477. Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, điện thoại bàn: 0269.3607324.
 
- Huyện Đak Pơ: Ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện, di động: 0905218673. Phòng Y tế, điện thoại bàn: 0269.3738265, thời gian tiếp nhận thông tin đường dây nóng từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu.
 
- Huyện Kông Chro: Ông Đỗ Thanh Hà-Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn: 0269.3535136; di động: 0903549501. Hòm thư điện tử: yte.kongchro@gialai.gov.vn.
 
- Huyện Kbang: Ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện, di động: 0976101179. Ông Nguyễn Huy Bính-Trưởng phòng Y tế, điện thoại bàn: 0269.880882; di động: 01696466878.
 
Như Ý
 
 
CHUYÊN ĐỀ CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM GIA LAI
 
.