.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định công nhận mới và công nhận lại 2 trường đạt chuẩn quốc gia thuộc địa bàn thành phố Pleiku.
 

Tạo môi trường tốt nhất để nuôi dạy trẻ em mầm non. Ảnh: T.N
Tạo môi trường tốt nhất để nuôi dạy trẻ em mầm non. Ảnh: T.N

Theo Quyết định số 637/QĐ-UBND, Trường Mầm non Hoa Phong Lan, tại phường Hoa Lư, được UBND tỉnh công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm 2018. Theo Quyết định số 685/QĐ-UBND, Trường Mầm non Bông Sen, tại phường Thắng Lợi, được UBND tỉnh Gia Lai công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm 2018.

Thanh Nhật

.