.

Kbang gặp mặt 111 già làng, người tiêu biểu năm 2017

Thứ Ba, 09/01/2018, 09:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng ngày 8-1, Ủy ban Mặt trận cùng với Công an và Phòng Dân tộc huyện Kbang đồng chủ trì tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.     
 

Ảnh: T.Đ
Ảnh: T.Đ

Trong những năm qua, các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và tại cộng đồng dân cư; có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các già làng, người có uy tín luôn đi đầu trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học  kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận phát động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; vận động nhân dân không mê tín dị đoan, không tin kẻ xấu; Giáo dục, động viên  con cháu học tập, lao động sản xuất, bảo tồn, phát huy giá trị đạo đức, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã tặng quà cho 111 già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn, trị giá mỗi phần quà là 500 ngàn đồng.

Thúy Điểm

.