.

"Đoàn phải luôn đổi mới hình thức tuyên truyền, sinh hoạt" (*)

Thứ Sáu, 27/10/2017, 06:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022), đồng chí CHÂU NGỌC TUẤN-Phó Bí thư Tỉnh ủy (ảnh nhỏ) đã có bài phát biểu quan trọng biểu dương những thành tích đạt được của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Báo Gia Lai xin trân trọng trích đăng bài phát biểu nói trên.
 

72 năm trước, ngày 29-10-1945, tổ chức Đoàn Thanh niên Gia Lai được thành lập. Từ lúc chỉ có 1 thành viên trong Mặt trận Việt Minh được cử làm công tác thanh niên và hệ thống tổ chức cơ sở chỉ có ở một số vùng ven thị xã, thị trấn, đường quốc lộ, đến nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai có 28 Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, 735 tổ chức cơ sở Đoàn, 82.535 đoàn viên. Trải qua chặng đường đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi quang vinh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã không ngừng lớn mạnh.

Có thể khẳng định rằng: Trong nhiệm kỳ qua, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh và các thế hệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tuổi trẻ Gia Lai đã thể hiện tốt vai trò xung kích, tình nguyện trong các phong trào hành động cách mạng, trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của tỉnh nhà, một số kết quả nổi bật, như: Đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ nhu cầu thiết thân của thanh niên, tổ chức Đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú; qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, làm cho đoàn viên, thanh thiếu nhi ý thức hơn về trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua 2 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn: “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và dư luận xã hội.

Nhiều công trình thanh niên, phần việc thanh niên hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh và ở vùng đô thị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhất là thanh niên yếu thế, các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên mới được triển khai tích cực. Thông qua các phong trào, các hoạt động của Đoàn, đã có nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi được tuyên dương ở các cấp.

 

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đ.T

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh cũng còn không ít những hạn chế, khuyết điểm. Đoàn vẫn chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từng bước được đổi mới nhưng chưa thật sự phong phú, chưa đi vào chiều sâu; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của thanh niên có lúc chưa kịp thời; tỷ lệ tập hợp ĐVTN vào sinh hoạt tổ chức Đoàn-Hội còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao. Một số tổ chức Đoàn chưa phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Trình độ, năng lực công tác của một bộ phận cán bộ Đoàn-Hội-Đội chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một bộ phận thanh-thiếu niên phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến thời sự, nhận thức chính trị còn mơ hồ, sống thực dụng, thiếu ý chí vươn lên, tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên gia tăng và diễn biến phức tạp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định: “Xây dựng Đoàn Thanh niên thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”.

Trên tinh thần đó, tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong nhiệm kỳ đến mà Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu. Tôi chỉ nhấn mạnh và gợi ý thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận như sau:

Một là, các cấp bộ Đoàn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới, nhất là Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp công tác thanh thiếu nhi.

Hai là, giáo dục thanh thiếu nhi là khoa học, nghệ thuật; tiến hành giáo dục trong tổ chức, trong các phong trào thi đua hành động cách mạng; giáo dục bằng cách nêu gương “người tốt, việc tốt” cho thanh thiếu nhi noi theo. Các cấp bộ Đoàn phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp bộ Đoàn.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, Đoàn cần đổi mới và mở rộng các hình thức tuyên truyền, sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao cảnh giác, tinh thần cách mạng và sự hiểu biết của thanh niên về truyền thống cách mạng quý báu của dân tộc; ra sức học tập, rèn luyện và xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tạo được “sức đề kháng” trước những thông tin tiêu cực, trái chiều trên internet, mạng xã hội... Tăng cường biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong thanh niên để tạo dựng lớp thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Ba là, trong công tác chỉ đạo, cần chú trọng việc chỉ đạo điểm, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm để nhân diện rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả. Phát động và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh của địa phương, gắn với nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phù hợp với thanh niên. Mạnh dạn đề xuất, kiến nghị đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đoàn trong việc tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu và giải quyết nhu cầu việc làm cho thanh niên, đặc biệt thanh niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng hợp tác xã thanh niên, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tham gia phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thanh niên, đặc biệt là duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Bốn là, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, đặc biệt nâng cao chất lượng đoàn viên, hoạt động của tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên mới; rèn luyện những cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương hướng hoạt động về cơ sở, trong đó, đẩy mạnh việc cán bộ Đoàn chuyên trách xuống cơ sở công tác “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở” nhằm duy trì quan hệ gắn bó với thanh niên, hỗ trợ tổ chức Đoàn cơ sở triển khai công tác. Quan tâm tổ chức giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hướng các em trở thành những đoàn viên ưu tú, những công dân có ích cho đất nước mai sau.

Năm là, với tư cách là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên, Đoàn cần năng động trong mọi hoạt động, tự chỉnh đốn, tự đổi mới để đại diện được tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ. Muốn làm được điều đó, Đoàn phải thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Thực tế cho thấy, Đoàn chỉ có thể bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của ĐVTN khi thực hiện tốt việc tham gia góp ý và thực hiện chức năng giám sát, phản biện. Chính từ các hoạt động này, mới thể hiện bản lĩnh đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của ĐVTN, làm cho tính xã hội của Đoàn rõ nét hơn, giảm thiểu bệnh hành chính, hình thức, tạo thêm kênh truyền dẫn nhu cầu, nguyện vọng, ý chí của ĐVTN vào chương trình nghị sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện để tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian đến, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt

.