.

Ủy ban nhân dân tỉnh:

Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017

Thứ Năm, 22/12/2016, 06:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 21-12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết kỳ họp lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đồng chủ trì hội nghị.
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tỉnh ta có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 36.262 tỷ đồng, tăng gần 7,5% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 5,4%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,53%; dịch vụ tăng 8,4%; thuế sản phẩm tăng 10,82%. Có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 30 xã. Trong năm không xảy ra cháy rừng và dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản và trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra theo kế hoạch là: tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,52%, trong đó: nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 5,5%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,6%; dịch vụ tăng 8,4%; thuế sản phẩm tăng 9,94%. Phấn đấu có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.613 tỷ đồng (tăng 2%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 18.755 tỷ đồng (tăng 10%)...

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trình bày một số kế hoạch và giải pháp sẽ triển khai để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo: Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, các Sở, ngành phải tập trung rà soát, triển khai các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Phải xây dựng các kế hoạch đột phá để tạo sự chuyển biến thực sự của ngành và địa phương. Các lĩnh vực nên tự chủ tài chính, tự trang trải, không nên ỷ lại vào nguồn ngân sách.

Đối với kế hoạch năm 2017, kế hoạch đã giao, đề nghị các ngành, địa phương phải nhanh chóng triển khai thành các chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu năm, phân công phân nhiệm và quyết liệt thực hiện, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, thu ngân sách, chỉ tiêu về nông thôn mới, chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp. Hoàn thiện ngay các cơ chế phục vụ cho chính sách và phát triển; xây dựng các biện pháp quản lý nghiêm, chế tài xử lý các vi phạm; phân cấp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ. Ngành kế hoạch đầu tư rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; nghiên cứu ban hành các chính sách thu hút đầu tư; xây dựng các chương trình liên kết với các địa phương bạn. Các địa phương xây dựng các sản phẩm chủ lực để phát triển bền vững, hiệu quả, tổ chức thành thương hiệu đạt chuẩn, tạo nên các sản phẩm hàng hóa có giá trị, và biến thành sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Gắn với đó là công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát.

Rà soát lại các quy hoạch: trồng trọt (các loại cây trồng); quỹ đất cho kêu gọi đầu tư phát triển (hoàn thành trong quý I). Triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể tại các Hội thảo vừa diễn ra như phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các ngành có liên quan từng quý phải báo cáo kết quả thực hiện. Quy hoạch lại Khu Công nghiệp Nam Pleiku. Sớm thực hiện các thủ tục đối với các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư với tỉnh. Chú ý đến kế hoạch trồng rừng. Rà soát lại các tiêu chí, củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu. Các ngành có liên quan như Liên minh hợp tác xã, hội doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện hết mức cho các doanh nghiệp tại khu vực nông thôn hoạt động và phát triển. Quan tâm cao đến việc phát triển doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng kế hoạch liên quan tới các cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi... và triển khai quyết liệt. Thúc đẩy các dự án đầu tư đang triển khai chậm và thường xuyên báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện tốt cơ chế bảo lãnh.

Thúc đẩy phát triển các dịch vụ để thực hiện cơ chế tự chủ tại các ngành, đề nghị tất cả các ngành đăng ký thực hiện. Tập trung công tác thu ngân sách. Thúc đẩy xã hội hóa. Phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, các ngành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Tiếp tục rà soát củng cố bộ máy, loại các cán bộ vi phạm đạo đức, nhũng nhiễu, gây mất đoàn kết. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn để mọi người dân, cán bộ hiểu và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua. Các ngành, địa phương triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tập trung chăm lo cho cơ sở; đặc biệt, không tổ chức thăm, tặng quà cho lãnh đạo các cấp trong dịp này.

Hà Duy

.