.

(GLO)- Sáng 20-12, HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2016 và thông qua một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Ảnh: Văn Ngọc
Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2016, kinh tế thị xã đạt tốc độ tăng trưởng 7,52%. Trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp tăng 6%, công nghiệp-xây dựng tăng 7,2%, thương mại-dịch vụ tăng 8,8%. Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 10.366,2 ha, đạt 101,7% kế hoạch và tăng 1,9% so với năm 2015; tổng sản lượng lương thực đạt 21.713,2 tấn, đạt 100,9% kế hoạch và tăng 4,2%.

Cũng trong năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã là 182,552 tỷ đồng, bố trí cho 52 công trình, trong đó có 7 công trình chuyển tiếp và 35 công trình khởi công mới. Đến nay đã có 28 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và 24 công trình đang thi công. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 200,796 tỷ đồng, đạt 116,39% chỉ tiêu tỉnh giao và 115,39% chỉ tiêu HĐND thị xã giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 51,82 tỷ đồng, đạt 166,36% dự toán tỉnh giao và 158,71% HĐND thị xã giao.

Văn Ngọc

.