.

Thông báo thanh lý 50 tấn sắt, thép phế liệu và 5 tấn dây điện đồng
-    Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai;
-    Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

Nay Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia lai xin thông báo thanh lý như sau:

 

I.     Danh mục cần thanh lý và tiền đặt cọc:


-    Sắt, thép phế liệu 50 tấn với giá khởi điểm  : 4.200 VNĐ/Kg
-    Dây điện đồng 5 tấn với giá khởi điểm : 75.000 VNĐ/Kg (bao gồm vỏ)
-    Đặt cọc : 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng chẵn). Cọc trực tiếp bằng tiền mặt khi tham gia bỏ phiếu đấu giá, hoặc chuyển khoản trước qua số tài khoản Công ty: 5006.201.004.048 – Tại NH NN & PTNT tx.Ayunpa, Gia Lai.

 

II.    Hình thức bán thanh lý: Chào giá cạnh tranh, thực hiện theo hình thức bỏ giá và được bảo mật. Hồ sơ tham gia đấu giá được niêm phong đến hết thời hạn tham gia đấu giá.
 

III.    Thời gian đăng ký và chào giá cạnh tranh: Từ 7h ngày 04/08/2016 đến 14h ngày 13/08/2016.
 

IV.    Thời gian công bố kết quả: 14h ngày 13/08/2016, thực hiện công bố công khai.
 

V.    Thời gian thực hiện việc thanh lý đối với đơn vị trúng thầu: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo đích danh đơn vị trúng thầu.
 

VI.    Đối tượng tham gia đấu giá:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 

VII.    Địa điểm đấu giá: Công Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai; 561 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
 

Đề nghị quý vị đọc toàn bộ nội dung trước khi tham gia đấu giá; Quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin xin liên hệ tại Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai; 561 Trần Hưng Đạo, Ayunpa, Gia Lai hoặc Mr Phong : 0905743270 để hướng dẫn thủ tục tham gia đấu giá.
 

Trân trọng thông báo !