.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu (trực thuộc viện KHKT NLN Tây Nguyên-Viện Ea Kmat)

Địa chỉ: 322 Trường Chinh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (059) 3748642-6515239.

Cung cấp hạt giống cà phê lai đa dòng (TRS1) năng suất 4-6 tấn nhân/ha.

Cung cấp cây giống: cà phê, tiêu, mắc ca, bơ.

Cung cấp các CPSH, phân bón lá: Trichoderma, FunCafe, FunHotieu…

.