.

Thông báo chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thứ Ba, 01/09/2015, 09:45 [GMT+7]
.

Thông báo chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đội Kiểm lâm cơ động số 2-Chi cục Kiểm lâm Gia Lai


Ngày 17-8-2015, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 lập biên bản kiểm tra số 0042807/BB-KT về hành vi cất giữ lâm sản trái pháp luật tại khu vực xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; tạm giữ tang vật gỗ xẻ số lượng 4 hộp; khối lượng 1,049 m3; chủng loại: Sến; nhóm 2.

Ngày 22-8-2015, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 lập biên bản kiểm tra số 0042808/BB-KT về hành vi cất giữ lâm sản trái pháp luật tại tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm giữ tang vật gỗ xẻ số lượng 61 hộp; khối lượng 1,134 m3; chủng loại: hương, nhóm 1.

Tại thời điểm kiểm tra không có người đứng ra nhận số lâm sản nói trên.
Vậy ai là chủ sở hữu tang vật trên đến Đội Kiểm lâm cơ động số 2. Địa chỉ: Số 02 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu chủ sở hữu tang vật trên không đến đội Kiểm lâm cơ động số 2 sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.