.

Hợp tác xã phát triển nông nghiệp Tân Diên Hồng
Thông báo giải thể

Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TÂN DIÊN HỒNG
Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 14 Triệu Quang Phục, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0982801177

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã: 3907A000045 do UBND thành phố Pleiku cấp ngày 7-11-2014 (đăng ký lần đầu).

Ngành, nghề kinh doanh: Trồng trọt và chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật ngành Nông nghiệp (hệ thống tưới nước); Buôn bán vật tư nông-lâm nghiệp phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, hệ thống tưới nước nhỏ giọt.
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Hợp tác xã chúng tôi đang tiến hành thủ tục giải thể. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, yêu cầu các đơn vị, cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề có liên quan. Quá thời hạn trên Hợp tác xã không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại sau này.

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: TRƯƠNG MINH CẢNH