.
.

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10, năm 2020-2021

Thứ Năm, 04/02/2021, 12:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14-7-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 24-6-2020 của UBND tỉnh về việc: “Thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10, năm 2020-2021”.

 

                              
>> Phiếu đăng ký dự thi

 Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10, năm 2020-2021, thống nhất ban hành thể lệ hội thi gồm những điều khoản sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân trong các lĩnh vực khoa học (khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội…), thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những sáng tạo kỹ thuật hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, công tác, an ninh quốc phòng…

Điều 2. Cơ quan, tổ chức phối hợp

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Gia Lai; các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong quá trình tổ chức và đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các lĩnh vực kỹ thuật: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông-lâm-ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo.

Điều 4. Đối tượng dự thi

Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kể cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Gia Lai, tuân thủ pháp luật và thể lệ Hội thi đều có quyền tham gia gửi giải pháp dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

Các giải pháp tham gia dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tính mới, sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam:

Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam và không trùng với giải pháp dự thi của người khác trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

- Khả năng áp dụng rộng rãi:

Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được sản xuất thử và chứng minh được cơ sở pháp lý, khả năng áp dụng có hiệu quả trong điều kiện kinh tế-xã hội ở Gia Lai tại thời điểm dự thi.

- Hiệu quả kinh tế:

Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội:

Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động…

- Hiệu quả kỹ thuật:

Thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.


Điều 6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi trình bày trên khổ giấy A4 nộp 2 bộ, bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

Mô tả giải pháp dự thi:

- Thuyết minh tính mới và tính sáng tạo của giải pháp dự thi. Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.
- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng, hóa đơn bán hàng.
- Hiệu quả kinh tế-xã hội, kỹ thuật của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những lợi ích về kinh tế-xã hội, chỉ tiêu về kỹ thuật mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết, hoặc nêu những khuyết điểm đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thiện giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa, CD, DVD,…

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi (2 bản đóng tập) được đựng trong một phong bì dán kín, ngoài bì ghi hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai năm 2020-2021 (gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện).

2. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng hội thi:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố thể lệ hội thi đến hết ngày 20-6-2021 (nếu gửi qua bưu điện thì ngày nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện nơi gửi).
- Chấm các giải pháp và chọn giải pháp gửi dự thi cấp Trung ương trong tháng 8-2021.
- Lễ trao giải thưởng trong tháng 10 đến tháng 12-2021.

Hồ sơ gửi theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai. 40 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku, Gia Lai.

ĐT/Fax: (0269) 3719110.

Email: lienhiephoigialai@yahoo.com.vn

Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như một tài liệu mật cho đến ngày công bố kết quả Hội thi. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại, riêng sản phẩm, mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi có yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng giám khảo do Ban tổ chức Hội thi quyết định thành lập để giúp Ban tổ chức xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi. Mỗi lĩnh vực dự thi có một hội đồng giám khảo, thành viên gồm các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia và các nhà quản lý chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực dự thi. Việc đánh giá và xếp giải, thực hiện theo quy chế chấm điểm do Ban tổ chức Hội thi quy định.

Điều 9. Giải thưởng

- 3 giải nhất, mỗi giải được tặng cúp, tiền thưởng: 40.000.000 đồng.
- 6 giải nhì, mỗi giải được tặng cúp, tiền thưởng: 32.000.000 đồng.
- 10 giải ba, mỗi giải được tặng cúp, tiền thưởng: 24.000.000 đồng.
- 15 giải khuyến khích, mỗi giải tiền thưởng: 8.000.000 đồng.

Ban tổ chức Hội thi quyết định công nhận những giải pháp đoạt giải, giải ba trở lên được Chủ tịch UBND tỉnh bằng khen. Ngoài ra, các giải pháp đoạt giải từ khuyến khích trở lên được Ban tổ chức Hội thi, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành,… các đơn vị phối hợp tặng bằng khen, giấy khen. Ban tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội thi.

Ban tổ chức Hội thi sẽ xem xét, lựa chọn và quyết định tặng thưởng cho những đối tượng tác giả đặc biệt: Là người dân tộc thiểu số, tác giả cao tuổi... tham gia Hội thi.

Từ kết quả chấm điểm, Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Về cơ cấu giải thưởng Hội thi toàn quốc:

- 6 giải nhất, mỗi giải được tặng 1 biểu trưng vàng và tiền thưởng 50 triệu đồng.
- 12 giải nhì, mỗi giải được tặng 1 biểu trưng vàng và tiền thưởng 40 triệu đồng.
- 24 giải ba, mỗi giải được tặng 1 biểu trưng vàng và tiền thưởng 30 triệu đồng.
- 48 giải khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 10 triệu đồng.

Điều 10. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…) Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ; các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) trước ngày công bố trao thưởng của Ban tổ chức Hội thi.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Bản thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Thư ký Hội thi tổng hợp, trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp thực tế.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

.