.
Gia Lai: Chức việc đạo Tin lành tìm hiểu pháp luật về tôn giáo

Gia Lai: Chức việc đạo Tin lành tìm hiểu pháp luật về tôn giáo

(GLO)- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo cho hơn 160 vị là chức việc của các chi hội Tin lành thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

.