.
.

Gia Lai: Vận động toàn dân tập luyện thể thao, phòng chống bệnh tật

Chủ Nhật, 12/09/2021, 06:43 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 10-9, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 72/KH-SVHTTDL về “Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng-chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch nhằm vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng-chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình sức khỏe Việt Nam”.

 

 Kế hoạch nhằm vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách. Ảnh: Mai Ka
Kế hoạch nhằm vận động, hướng dẫn người dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách. Ảnh: Mai Ka


Theo kế hoạch, việc tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao cần đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cơ sở vật chất, các nguồn lực đầu tư để phát triển phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch gồm: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình; tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phối hợp các cơ quan báo chí xây dựng các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động thể dục thể thao quần chúng; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và đóng góp phát triển phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đúng cách góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Phổ biến kiến thức về phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao đảm bảo vệ sinh, an toàn trong điều kiện bình thường, trong môi trường đặc biệt và trong bối cảnh dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và dịch Covid-19 trong các hoạt động thể dục thể thao; phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip về chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ cơ bản đến nâng cao; hướng dẫn các bài tập phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề, vùng miền, điều kiện thực tiễn và nhu cầu, sở thích của Nhân dân.

Ngoài ra, kế hoạch còn nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao; lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao…

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung trong kế hoạch này tổ chức, hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao tại địa phương và triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

 

MAI KA

 

.