.
.

Ký kết chương trình xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Năm, 14/10/2021, 06:39 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 12-10, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết và triển khai chương trình xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân-lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016-2021. Theo đó, nét đặc thù trong tổ chức phong trào là lồng ghép các nội dung phát triển kinh tế-xã hội với chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc


Trong giai đoạn 2021-2026, chương trình phối hợp chú trọng vào 6 nội dung trọng tâm gồm: Tập trung thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành Văn hóa và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, lao động. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; triển khai hiệu quả giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, xây dựng Bộ tiêu chí về “Văn hóa doanh nghiệp”. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, người lao động. Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao như bài tập thể dục giữa giờ, điểm sinh hoạt văn hóa, đám cưới tập thể, gia đình công nhân văn hóa. Đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cung văn hóa, nhà văn hóa lao động…

 

HOÀNG NGỌC
 

 

.