.
.

Gia Lai: Tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về cải cách hành chính

Chủ Nhật, 09/02/2020, 06:59 [GMT+7]
.
(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-STTTT về việc tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020. Cuộc thi do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức.
 
 
 
 
Theo đó, nội dung của cuộc thi gồm: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, quan hệ giữa CCHC với cải thiện môi trường kinh doanh ở tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; các hoạt động liên quan đến công tác CCHC. Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, của tỉnh; kết quả thực hiện công tác CCHC trong năm 2019 của tỉnh. Cùng với đó là những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.
 
Các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi tự lựa chọn nội dung phản ánh, bám sát chủ đề về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tác phẩm tham gia dự thi là những tác phẩm được phát sóng, xuất bản từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 30-9-2020.
 
HÀ SỰ
 
.