.
.

Độc đáo những bức tranh vẽ trên thuyền thúng của ngư dân

Thứ Sáu, 07/06/2019, 04:30 [GMT+7]
.

Các họa sỹ từ khắp nơi trong cả nước tụ hội về bãi biển Tam Thanh, miệt mài sáng tác những tác phẩm hội họa trên những chiếc thuyền thúng để trưng bày trong dịp Festival biển Tam Kỳ 2019.
 

 Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng.
Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng. 

 Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng
Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng 

 Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng
Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng 

Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng
Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng 

 Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng
Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng

 

Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng.
Những tác phẩm hội họa nhiều màu sắc, độc đáo được các họa sỹ thể hiện trên những chiếc thuyền thúng.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)

.