.

Tín ngưỡng dân gian là tác phẩm thuộc bộ sách Văn hóa dân gian Nam bộ do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những nét văn hóa dân gian của các dân tộc sinh sống ở vùng đất phương Nam trên nhiều lĩnh vực như: công cụ sản xuất, ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, nghề truyền thống... và cả ngôn ngữ giao tiếp, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn nghệ dân gian.
 

 

Sách gồm 20 bài viết đa dạng về đời sống văn hóa tín ngưỡng ở Nam bộ, từ tín ngưỡng của người Việt đến các tộc người Châu Ro, Khmer, Hoa; từ vùng bán sơn địa đến vùng bưng trũng, đồng bằng, miệt biển. Người đọc sẽ thấy thú vị với những khám phá trong tục thờ cọp ở Đồng Tháp Mười, những hiểu biết về tín ngưỡng thờ ông Địa của người Việt ở Nam bộ trong sự giao thoa với văn hóa người Hoa; hoặc sự giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa những luồng tín ngưỡng, tôn giáo bắc - nam, Ấn - Khmer thể hiện qua những bài viết về nghi thức trình đồng của tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ ở Dĩ An (Bình Dương), chùa Bà Ấn giáo ở TP.HCM, lễ hội Ok Om Bok của người Khmer Nam bộ...

N.Vân/thanhnien

.