.
.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu tiêu dùng hàng Việt Nam

Thứ Tư, 12/01/2022, 06:40 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước, trong tỉnh phù hợp với nhu cầu mua sắm; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động, gắn việc thực hiện các nội dung cuộc vận động với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tập trung sản xuất các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có lợi thế gắn với tiêu thụ sản phẩm.
 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường. Ảnh Vũ Thảo
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường. Ảnh Vũ Thảo


Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người Gia Lai trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước, trong tỉnh.

Bên cạnh đó, cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao. Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh được người tiêu dùng ưa thích, trọng tâm là thị trường trong nước; mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do. Công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa Việt. Tập trung triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 và đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động; đổi mới, đẩy mạnh việc đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc. Chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các đối tượng sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động…

 

LAM NGUYÊN

 

.