.
.

Gia Lai: Cơ cấu ngành dịch vụ đạt tỷ trọng 34,51%

Chủ Nhật, 09/08/2020, 15:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng nâng cao tỷ trọng của các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin (như tài chính, ngân hàng, logistics, công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ…).

 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 700 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 3,83%. Ảnh: Hà Duy
Tỉnh Gia Lai phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 700 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 3,83%. Ảnh: Hà Duy

 

Theo đó, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ giai đoạn 2016-2020 đạt 8,58%/năm; năm 2020, tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu GRDP của tỉnh đạt 34,51%.

 

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 10,46%; tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP khoảng 37,04% vào năm 2025. Dư nợ tín dụng tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 12,5%, giai đoạn 2011-2025 đạt 9%; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM.

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 75.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 14,57%, giai đoạn 2021-2025 đạt 13,18%. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 14,38%/năm; đến năm 2025 đạt 700 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 3,83%.

HÀ DUY

.