.
.

Hợp tác Mê Kông-Lan Thương: Cùng chia sẻ dòng sông, cùng chia sẻ tương lai

Thứ Sáu, 27/12/2019, 08:11 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là khẳng định của các bên tại Hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác tài nguyên nước Mê Kông-Lan Thương với sự tham dự của 6 nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc mới đây.

 Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành làm Trưởng đoàn, cùng đại diện của các Bộ Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Đại diện các nước tham dự hội nghị.
Đại diện các nước tham dự hội nghị.Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận, đánh giá các kết quả đạt được trong hợp tác tài nguyên nước Mê Kông-Lan Thương (Hợp tác MKLT). Từ năm 2016 đến nay, hợp tác MKLT đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, hợp tác về tài nguyên nước bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng như: thiết lập cơ chế hợp tác về tài nguyên nước trong lưu vực; thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm hợp tác Tài nguyên nước Mê Kông-Lan Thương; tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác MKLT lần thứ nhất; tăng cường hoạt động chia sẻ thông tin số liệu trên phạm vi toàn lưu vực, đặc biệt là các số liệu thủy văn trong mùa lũ; nhiều dự án hợp tác chung giữa các nước đã được xây dựng và triển khai có hiệu quả...

 

Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên chủ động và tích cực tham gia ngay từ quá trình thành lập Hợp tác MKLT và có nhiều đóng góp về nội dung và lĩnh vực hợp tác. Các đoàn đại biểu Việt Nam tham gia đầy đủ các cuộc họp nhóm công tác, theo dõi quá trình triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng này. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực, chủ động đề xuất các lĩnh vực hợp tác về tài nguyên nước và hiện đang đẩy mạnh thực hiện các đề xuất này.

 

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Lê Công Thành dẫn đầu, dự hội nghị.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Lê Công Thành dẫn đầu, dự hội nghị.Tại đây, đại diện các bên tiếp tục khẳng định hợp tác MKLT thời gian tới sẽ tiếp tục gắn chặt với chủ đề "Cùng chia sẻ dòng sông, cùng chia sẻ tương lai"; phối hợp chặt chẽ trong các hành động chung nhằm thực hiện các quyết định của lãnh đạo cấp cao; nỗ lực hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động 5 năm của hợp tác MKLT (2018-2022); tăng cường và mở rộng hợp tác về chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các quốc gia thành viên nhằm hướng tới đạt được một cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu toàn diện cho Hợp tác MKLT; tăng cường năng lực trong phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của thiên tai liên quan đến nước và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường đối thoại và phối hợp giữa các quốc gia thành viên về các vấn đề liên quan đến nước; thúc đẩy tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan đến nước, duy trì cân bằng giữa phát triển và bảo vệ tài nguyên nước; khuyến khích phát triển đồng hành cơ chế Hợp tác MKLT với các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao các thành tựu của Hợp tác MKLT và khẳng định sự tham gia tích cực và đóng góp có hiệu quả của Việt Nam trong cơ chế hợp tác này. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hợp tác MKLT vì lợi ích chung của tất cả các quốc gia ven sông trong lưu vực, Việt Nam đề nghị trong thời gian tới các bên cần ưu tiên đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động hợp tác nguồn nước 5 năm (2018-2022) thông qua thực hiện các chương trình, dự án chung đã được phê duyệt cũng như tiếp tục xác định các dự án và hoạt động chung. Tăng cường và mở rộng các lĩnh vực hợp tác, bao gồm cả chia sẻ thông tin số liệu, kinh nghiệm quản lý và trao đổi khoa học-kỹ thuật, đặc biệt hướng tới đạt được một cơ chế chia sẻ thông tin dữ liệu toàn diện cho toàn lưu vực sông Mê Kông.

Việt Nam cũng đề nghị các nước cần tăng cường tham vấn, đối thoại trong xây dựng chính sách, kế hoạch, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý vì lợi ích chung của tất cả các nước trong lưu vực. Qua đó, tiến tới xây dựng một chiến lược chung về quản lý tài nguyên nước cho lưu vực sông Mê Kông-Lan Thương, trên cơ sở thiết lập mạng lưới giám sát diễn biến trong lưu vực.

 Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Công Thành kêu gọi các bên nghiên cứu, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, xây dựng các quy định chung nhằm tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; an toàn công trình. Đồng thời, thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ chế hợp tác MKLT với các cơ chế hợp tác Mê Kông khác, đặc biệt là Ủy hội sông Mê Kông quốc tế, nhằm phát huy tối đa các cơ sở kiến thức sẵn có của các cơ chế này đã được xây dựng trong nhiều năm qua.

Kết thúc hội nghị, đại diện 6 nước đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác MKLT; chứng kiến Lễ ký bản ghi nhớ Hợp tác giữa Trung tâm Hợp tác Tài nguyên nước Mê Kông-Lan Thương và Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông quốc tế. Đồng thời, các bên thống nhất tổ chức định kỳ và luân phiên Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên Nước Mê Kông-Lan Thương trong thời gian tới.

P.V (th)

.