.
.

Phát hiện nhiều vi phạm tại Dự án Năng lượng nguyên tử ở Đà Nẵng

Thứ Tư, 26/06/2019, 08:34 [GMT+7]
.
Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt thiếu sót, vi phạm liên quan đến Dự án Viện Năng lượng nguyên tử tại Đà Nẵng.
 
 
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo số 1010/TB-TTCP, kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) giai đoạn 2013 – 2017 tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN).
 
Theo kết luận của TTCP, trong quá trình sử dụng, quản lý kinh phí cho dự án đầu tư và thực hiện pháp luật về TCĐLCL giai đoạn này, Bộ KHCN, các chủ đầu tư (CĐT) và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án còn có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.
 
 
Sơ đồ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu mới của Viện Năng lượng nguyên tử VN tại Đà Nẵng.
 
Đáng chú ý, trong 3 địa phương kiểm tra (Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM) cho thấy việc thống kê, theo dõi, kiểm soát các thiết bị, phương tiện đo phải kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn chưa được thường xuyên; năng lực thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế…
 
“Còn để tình trạng một người vừa được cấp thẻ chuyên gia đánh giá vừa được cấp thẻ chuyên gia tư vấn… Thực trạng về TCĐLCL qua thanh tra còn nhiều phức tạp, sai phạm về công bố, chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy…”, kết luận nêu.
 
Đặc biệt, qua thanh tra, TTCP phát hiện nhiều sai phạm, thiếu sót tại Dự án Viện Năng lượng nguyên tử tại Đà Nẵng (NLNT Đà Nẵng).
 
Cụ thể, Dự án NLNT Đà Nẵng chưa tính toán kỹ tính khả thi của dự án dẫn đến phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án.
 
Thời gian thực hiện dự án kéo dài, Ban Quản lý dự án có sự thay đổi về nhân sự nhiều lần, gây khó khăn trong quá trình quản lý dự án.
 
Thuyết minh sự án chưa căn cứ quy định về thiết kế mặt đường bê tông xi măng cho hạng mục đường giao thông quy định tại Quyết định số 323o/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT.
 
Ngoài ra, thiết kế một số hạng mục chưa cụ thể, chi tiết và không đúng với thực tế, dẫn đến đơn vị dự thầu đã chào thầu khối lượng không chính xác (hạng mục “Thúng Inox dày 5mm ốp bể chứa nguồn chiếu xạ”).
 
Công tác lập dự toán chưa đảm bảo quy định, áp dụng một số vật liệu không có cơ sở về giá, không có thông tin về vật liệu của nhà cung cấp; dự toán không có danh mục và giá từng loại vật liệu do chủ đầu tư lựa chọn; lập dự toán còn thiếu chính xác, sai khối lượng hoặc áp dụng đơn giá, mã hiệu định mức không chính xác,… làm tăng giá gói thầu.
 
Kết luận của TTCP cũng chỉ ra rằng, tại gói thầu Thi công xây dựng nhà chiếu xạ và kho lạnh, cấp điện và cấp thoát nước ngoài nhà tại Dự án Viện NLNT Đà Nẵng nhà thầu không đảm bảo nhân sự khi thi công; chỉ huy trưởng công trường chưa đáp ứng quy định tại Điều 52 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.
 
Hay, tiến độ thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị còn chậm so với hợp đồng ký kết; việc giảm trừ giá trị công trình khi nghiệm thu, thanh quyết toán dẫn đến làm tăng giá trị công trình trên 29 triệu đồng.
 
Riêng đối với Bộ KHCN, phê duyệt CĐT trực tiếp quản lý dự án không có chức năng chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình.
 
Từ kết quả thanh tra, để việc chấp hành nghiêm tục quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư trong lĩnh vực TCĐLCL, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo: Chấn chỉnh về công tác quản lý; Xử lý về kinh tế; Xử lý hành chính.
 
Trong đó, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ KHCN chủ động rà soát, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng đối với từng gói thầu, công trình thuộc các dự án được giao là CĐT, xác định lại giá trị gói thầu, công trình trước khi lập hồ sơ thanh toán và đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bộ KHCN và CĐT các dự án được thanh tra (trong đó có Dự án Viện NLNT Đà Nẵng-PV) chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.
 
Thành An (Dân Việt) 
 
.