.
.

Việt Nam dẫn đầu nguồn cung hạt tiêu cho Hoa Kỳ về trị giá

Thứ Tư, 29/05/2019, 09:59 [GMT+7]
.
Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 2 về lượng, nhưng dẫn đầu về trị giá cho Hoa Kỳ trong quý I/2019, đạt 11,3 nghìn tấn, trị giá 36,6 triệu USD, tăng 35,2% về lượng.
 
 
 
Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong quý I/2019 đạt 56.738 tấn, trị giá 150,74 triệu USD, tăng 6% về lượng, nhưng giảm 1,5% về trị giá so với quý I/2018.
 
Quý I/2019, Hoa Kỳ tăng nhập khẩu hạt tiêu từ những thị trường như: Việt Nam, Trung Quốc, Pê ru, In-đô-nê-xi-a, Cô-lôm-bi-a, Đức; nhưng giảm nhập khẩu từ các thị trường như Mê-hi-cô, Ấn Độ, Bra-xin, Tây Ban Nha.
 
Hiện Mê-hi-cô là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất về lượng và lớn thứ 2 về trị giá cho Hoa Kỳ trong quý I/2019, đạt 13,4 nghìn tấn, trị giá 18,66 triệu USD, giảm 19% về lượng và giảm 0,8% về trị giá so với quý I/2018. Thị phần hạt tiêu của Mê-hi-cô trong tổng lượng nhập khẩu Hoa Kỳ giảm từ 31% trong quý I/2018, xuống còn 23,7% trong quý I/2019.
 
Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 2 về lượng, nhưng dẫn đầu về trị giá cho Hoa Kỳ trong quý I/2019, đạt 11,3 nghìn tấn, trị giá 36,6 triệu USD, tăng 35,2% về lượng. Thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 15,7% trong quý I/2018, lên 20% trong quý I/2019.
 
Trung Quốc là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 3 cho Hoa Kỳ trong quý I/2019, lượng nhập khẩu đạt 9,2 nghìn tấn, trị giá 27,96 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và tăng 33,7% về trị giá so với quý I/2018, theo đó thị phần hạt tiêu Trung Quốc trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng tăng từ 13,4% quý I/2018, lên 16,4% quý I/2019.
 
Tháng 4/2019, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 4,8 nghìn tấn, trị giá 13,23 triệu USD, tăng 24,3% về lượng, nhưng giảm 3,0% về trị giá so với tháng 4/2018. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu sang Hoa Kỳ tăng 31% về lượng, nhưng giảm 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 18,6 nghìn tấn, trị giá 52,92 triệu USD.
 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 125,2 nghìn tấn, trị giá 325,38 triệu USD, tăng 28,5% về lượng, nhưng giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
 
Hoàng Hà (TCCT)
 
.