.
.

Gia Lai: Phấn đấu tăng 10% diện tích trồng trọt, cơ sở chăn nuôi được chứng nhận theo các tiêu chuẩn

Thứ Ba, 24/05/2022, 06:54 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 20-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ký ban hoành Kế hoạch gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022.

 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu kết quả và các chỉ số cần đạt: 100% văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP (có hiệu lực) được triển khai thực hiện; 100% văn bản quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới của Việt Nam và thị trường nhập khẩu được phổ biến, cập nhật. Diện tích trồng trọt, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn tăng 10%/năm. Số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản xếp loại A, B tăng 10%; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn được kiểm tra tăng 10%; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông-lâm-thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2021. Tiếp tục kiểm soát tốt việc cấm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đồng thời tổ chức 2-3 lớp tập huấn bồi duỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã.

 

Tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Minh Châu
Tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Minh Châu


Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: các chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; chất lượng, ATTP nông-lâm-thủy sản tại địa phương; lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông-lâm-thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án; cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giữa Chính phủ với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, khoa học quản lý, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời công tác quản lý vật tư nông nghiệp và đảm bảo chất lượng, ATTP cho các cơ quan truyền thông khi được yêu cầu; triển khai hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông-lâm-thủy sản. Vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông lệ quốc tế; sắp xếp ổn định và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai các chương trình, dự án đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản; xây dựng và vận hành hạ tầng, nền tảng chuyển đổi số trong lĩnh vực chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao, giá trị, năng lực cạnh tranh nông-lâm-thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu; chủ động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đảm bảo ATTP. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 20), 6 tháng (trước ngày 15-6), hàng năm (trước ngày 15-12) tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch đảm ATTP, nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản tại địa phương và tổ chức triển khai hiệu quả, đúng tiến độ làm căn cứ đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 10 ), sơ kết 6 tháng (trước ngày 10-6), tổng kết năm (trước ngày 10-12) về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.


Phụ lục: Phân công thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022

 

HÀ SỰ

 

.