.
.

Phòng-chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi

Thứ Bảy, 11/09/2021, 04:32 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1258/KH-UBND về phòng-chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

 

Những lồng nuôi cá của Tổ hợp tác làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai). Ảnh: Hà Phương
Những lồng nuôi cá của Tổ hợp tác làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai). Ảnh: Hà Phương

 

Mục tiêu của kế hoạch là tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, góp phần ổn định phát triển nuôi trồng thủy sản, đảm bảo mục tiêu Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chủ động phòng-chống, khống chế các bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 10% tổng diện tích nuôi. Chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh; giám sát, phát hiện và khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, không để mầm bệnh lây lan rộng. Ngăn chặn có hiệu quả một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ xâm nhiễm của các bệnh mới nổi vào địa bàn tỉnh. Xây dựng thành công ít nhất 1 cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản đối với một số bệnh nguy hiểm để phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong tỉnh, trong nước.
 

THANH SOẠN
 

.