.
.

Gia Lai hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp

Thứ Hai, 16/08/2021, 08:25 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1121/UBND-KGVX về việc hỗ trợ đưa hàng hóa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
Người dân thị xã An Khê thu hoạch ớt
Người dân thị xã An Khê thu hoạch ớt. Ảnh: Lê Nam
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương và các doanh nghiệp bưu chính triển khai thực hiện “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn” và “bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội” trên địa bàn tỉnh. Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông-Vận tải phối hợp Công an tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa thiết yếu và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.
 
Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử, các cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, nuôi trồng; thời điểm thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; cung cấp thông tin, hỗ trợ xác nhận khung giá thu mua sản phẩm nông sản ổn định; xác nhận chủng loại và phẩm cấp sản phẩm nông sản cho sàn thương mại điện tử tại địa phương; xây dựng tài liệu hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tài khoản và đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử…
 
LÊ NAM
 
.