.
.

Đak Pơ: 4 xã có dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Thứ Tư, 28/07/2021, 13:37 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại 4 xã: Phú An, Tân An, Yang Bắc và Ya Hội.
 
 
Nhân viên thú y tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò của hộ chăn nuôi ở xã Tân An. Ảnh Ngọc Minh
Nhân viên thú y tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục tại hộ chăn nuôi ở xã Tân An. Ảnh: Ngọc Minh
 
Theo đó, vùng dịch là 4 xã Phú An, Tân An, Yang Bắc và Ya Hội; vùng uy hiếp là thị trấn Đak Pơ và xã Cư An; vùng đệm là 2 xã An Thành và Hà Tam. Trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc cảm nhiễm với bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò ra vào vùng dịch. 
 
Chủ tịch UBND các xã Phú An, Tân An, Yang Bắc và Ya Hội chịu trách nhiệm thành lập và tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh động vật cấp xã, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn; cắm biển báo vùng dịch, triển khai chống dịch theo đúng quy định. 
 
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã có dịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc vùng uy hiếp và vùng đệm phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên động vật để xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra. 
 
Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện kịp thời tham mưu UBND huyện cấp kinh phí đầy đủ phục vụ công tác phòng-chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.
 
NGỌC MINH
 
.