.
.

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã tận dụng mặt nước hồ thủy điện trên địa bàn để nuôi cá lồng. Đây là hướng đi mới giúp cho HTX đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao đời sống cho thành viên và người dân.
 


Trước đây, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong chủ yếu mua bán, ký gửi và sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Đầu tháng 9-2020, HTX đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Giống thủy sản tỉnh triển khai thêm mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Đak Krong.

 

Ông Trịnh Khắc Dương-Giám đốc HTX-chia sẻ: “Với mong muốn đa dạng hóa ngành nghề để tăng thu nhập, chúng tôi đã tận dụng diện tích mặt nước trên địa bàn để triển khai mô hình nuôi cá lồng với sự tham gia góp vốn của 10 thành viên”.

 

  Mô hình nuôi cá lồng của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong (huyện Đak Đoa) phát triển tốt. Ảnh: Lê Nam
Mô hình nuôi cá lồng của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong (huyện Đak Đoa) phát triển tốt. Ảnh: Lê Nam


Vừa qua, HTX đã cử một số thành viên tham gia các lớp tập huấn và tham quan một số mô hình nuôi cá trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, mô hình nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật của cán bộ Trung tâm Giống thủy sản tỉnh.

 

“Đến nay, các loại cá rô phi đơn tính, diêu hồng và lăng đuôi đỏ nuôi lồng bè phát triển tốt và thích nghi với điều kiện khí hậu, nguồn nước ở đây. Trong đó, cá rô phi đơn tính và diêu hồng lúc đầu thả khoảng 25-30 con/kg, sau 2 tháng nuôi cá đã đạt trọng lượng 3-5 con/kg. Chúng tôi dự kiến nuôi thêm khoảng 3-4 tháng nữa là có thể thu hoạch. Nếu giá cá thương phẩm vẫn giữ trên 40.000 đồng/kg như hiện nay thì sau khi trừ chi phí chúng tôi có thể đạt lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm chưa có nên HTX đang xúc tiến. Còn cá lăng đuôi đỏ chúng tôi nuôi thêm 1-2 năm mới cho thu hoạch có thể đạt trọng lượng 1,5-3 kg/con”-ông Dương thông tin.

Mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Đak Krong của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong được Trung tâm Giống thủy sản tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí gần 63 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm còn hỗ trợ 50% thức ăn với tổng kinh phí 128,7 triệu đồng và hỗ trợ tập huấn kỹ thuật nuôi cá. Còn HTX đối ứng 50% kinh phí thức ăn; thực hiện làm 4 lồng bè nuôi cá (mỗi bè có diện tích 36 m2) với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng và công chăm sóc cá.

 

Ông Phạm Hữu Phước-Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản tỉnh-cho hay: Ngoài hỗ trợ cá giống và một nửa số thức ăn cho cá, Trung tâm còn cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi. Với diện tích mặt nước còn nhiều, xã Đak Krong rất có tiềm năng nhân rộng mô hình để đa dạng hóa ngành nghề, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Đak Đoa có lợi thế diện tích mặt nước lớn từ các công trình thủy điện, hồ đập thủy lợi, ao, hồ để nuôi trồng thủy sản. Nếu so sánh về kinh tế với các đối tượng cây trồng, vật nuôi khác thì nuôi cá lồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Chính quyền địa phương và ngành Nông nghiệp và PTNT huyện cũng đang tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp và cố gắng tìm đầu ra cho sản phẩm thủy sản trên địa bàn.

 

“Về lâu dài, huyện sẽ nhân rộng mô hình này ra toàn huyện. Đây chính là hướng phát triển kinh tế mới, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khẳng định.

LÊ NAM

.