.
.

(GLO)- Sáng 24-9, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 160 đại biểu đến từ các thôn, làng, tổ dân phố, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, các cơ sở và hộ kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, Hội Doanh nghiệp huyện, UBND, Hội Nông dân, cán bộ địa chính-nông nghiệp các xã, thị trấn của huyện. 

 

 Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Viên
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Viên

 

Các đại biểu được đại diện đơn vị tư vấn Chương trình OCOP, đại diện Trung tâm kinh doanh VNPT Gia Lai giới thiệu về mục tiêu, nội dung cơ bản và hệ thống tổ chức của chương trình OCOP; các kết quả, thành tựu thực hiện Chương trình OCOP trên thế giới và Việt Nam; Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá xếp hạng sản phẩm Đề án Chương trình OCOP; thông tin liên hệ và giới thiệu về Chương trình OCOP và các bước thực hiện chương trình; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký ý tưởng sản phẩm mới, sản phẩm đã có tham gia Chương trình OCOP; các biểu mẫu hướng dẫn tham gia Chương trình OCOP.

 

Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến cơ chế, chính sách liên quan đến đến Chương trình OCOP và việc ứng dụng công nghệ tin trong sản xuất nông nghiệp.
 

HOÀNG VIÊN

.