.
.

Ia Grai: Hơn 2,4 tỷ đồng đầu tư phát triển cây lúa

Thứ Hai, 15/06/2020, 06:05 [GMT+7]
.

(GLO)- Từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2020, UBND huyện Ia Grai đã triển khai thực hiện 4 chương trình, dự án với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.
 

 

Huyện đã dành kinh phí triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa nước gắn với tiêu thụ. Ảnh: Q.T
Huyện đã dành kinh phí triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa nước gắn với tiêu thụ. Ảnh: Q.T


Theo đó, 1,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông xuống cánh đồng Ia Ba và Ia Bể (xã Ia Tô). Ngoài ra, UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai hỗ trợ áp dụng giống mới trong sản xuất lúa với kinh phí 709 triệu đồng. Đồng thời, xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với kinh phí 500 triệu đồng nhằm áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và tạo đầu ra ổn định, giúp tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.
 

Quang Tấn