.
.

(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ (Gia Lai) đang triển khai mô hình trồng giống lúa mới An Sinh 1399 và trồng rau trong nhà màng.

 

 

Mô hình sản xuất rau thủy canh ở xã Tân An (huyện Đak Pơ). Ảnh: N.S
Mô hình sản xuất rau thủy canh ở xã Tân An (huyện Đak Pơ). Ảnh: N.S

 

Theo đó, mô hình trồng giống lúa mới An Sinh 1399 sẽ triển khai thực hiện trong vụ mùa 2020 tại 2 xã Tân An và Phú An trên diện tích 97 ha với 300 hộ tham gia. Kinh phí thực hiện 464 triệu đồng từ nguồn vốn bảo vệ đất trồng lúa. Mô hình trồng rau trong nhà màng tại thôn Tân Phong (xã Tân An) với 2 hộ tham gia trên diện tích 2.000 m2. Kinh phí thực hiện 335 triệu đồng từ nguồn vốn khoa học công nghệ.

Ngọc Sang

 

.