.
.

(GLO)- Sáng 28-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề “Giới thiệu về Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị và báo cáo về phát triển nông nghiệp 4.0 trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.
 

 

 

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T


Theo Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, việc chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới, sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Việc phát triển nông nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và Việt Nam không thể đứng ngoài.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS. Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho rằng, mức độ chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như phát triển nông nghiệp 4.0 ở nước ta còn thấp. Nguyên nhân chính là do nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa thống nhất; quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến thực tế… Do đó, cần có những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp 4.0 đến năm 2025 và định hướng 2030 theo hướng phát triển nhân lực và cơ sở hạ tầng thông minh, đồng bộ; hỗ trợ và cung ứng tín dụng ưu đãi cho nông dân, doanh nghiệp trong phát triển và ứng dụng nông nghiệp thông minh ở tất cả các lĩnh vực trong chuỗi nông sản thực phẩm; đẩy nhanh hợp tác quốc tế để tiếp nhận công nghệ; nâng cao khả năng dự báo thị trường nông sản để có chiến lược sản phẩm; xây dựng, bảo hộ và quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước.

Quang Tấn

 

.