.
.

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Đak Đoa (Gia Lai) sẽ triển khai tái canh 300 ha cà phê đã bị già cỗi, cho năng suất, chất lượng kém sang trồng các giống cà phê chất lượng cao như TR4, TRS1.
 


 

  Nhiều diện tích cà phê trên địa bàn huyện đã bị già cỗi.
Nhiều diện tích cà phê trên địa bàn huyện đã bị già cỗi. Ảnh: Q.T

 

Để giúp người dân trên địa bàn đẩy mạnh tái canh diện tích cà phê đã bị già cỗi, huyện đã phối hợp với Công ty Nestle Việt Nam để trợ giá cho 393 hộ dân mua gần 120 ngàn cây giống. Cụ thể, mỗi cây cà phê giống được Công ty Nestle Việt Nam trợ giá 1.000 đồng, tương đương gần 120 triệu đồng. Đặc biệt, huyện đã dành 80,5 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện năm 2019 để cấp miễn phí 23.000 cây giống cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các xã Kon Gang, Đak Sơmei, và ADơk (Đak Đoa) tiến hành tái cánh khoảng 23 ha cà phê.

Bên cạnh tổ chức tập huấn quy trình thực hiện trồng tái canh cà phê cho người dân trên địa bàn, phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nhân nhân dân làm đất, chuẩn bị các điều kiện để trồng tái canh cà phê năm 2019 theo đúng kế hoạch.

 

QUANG TẤN

.