.
.
(GLO)- Thị xã Ayun Pa vừa tổ chức lễ công bố xã Ia Rbol đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 
 

 

Diện mạo nông thôn mới ở buôn Sa (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương
Diện mạo nông thôn mới ở buôn Sa (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương

 

 
 
Sau 7 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng nông thôn mới của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã, đến nay Ia Rbol đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hiện 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã dưới 5,3%, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 99,7%, mức thu nhập bình quân đầu người 36,1 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 45,88%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,59%. Số hộ sử dụng nước sạch 765/946 hộ, chiếm 80,8%.
 
BÍCH HƯƠNG
 
.