.
.
(GLO)- Ông Võ Văn Tấn- Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết: Thực hiện chương trình tái canh những vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp trên địa bàn các xã, năm nay, huyện tiếp tục hỗ trợ 1.098 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện để đơn vị tổ chức gieo ươm 273.171 cây cà phê giống năng suất cao hỗ trợ cho người dân 8 xã thực hiện tái canh trong năm 2019.
 
 
Chuẩn bị cà phê giống
Chuẩn bị cà phê giống. Ảnh: Nguyễn Diệp
 
Theo đó, sẽ có 646 hộ tại 8 xã được hỗ trợ cây giống cà phê để thực hiện tái canh, tập trung các xã Nghĩa Hưng 149 hộ; Ia Mơ Nông 60 hộ; Ia Nhin 106 hộ; Nghĩa Hòa 176 hộ; Ia Phí 52 hộ; Ia Ka 60 hộ; Hòa Phú 33 hộ và Ia Khươl 16 hộ.
 
Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Pah đang tập trung chăm sóc nguồn cây giống cà phê năng suất cao, chờ thời tiết thuận lợi sẽ cấp cho người dân xuống giống kịp thời vụ đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.
 
                         Nguyễn Diệp
 
.