.
.

Gia Lai: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2019

Thứ Năm, 21/03/2019, 13:40 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 524/UBND-NL về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019.
 
 

 

Làm đường giao thông nông thôn tại xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Ảnh: Phạm Ngọc
Làm đường giao thông nông thôn tại xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Ảnh: Phạm Ngọc
 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12-2-2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, rà soát, đánh giá thực trạng NTM trên địa bàn các xã, đánh giá kết quả đạt được của địa phương mình trong năm 2018, giao kế hoạch đạt từng tiêu chí NTM cụ thể cho từng xã trong năm 2019, đảm bảo phấn đấu hoàn thành mục tiêu bình quân số tiêu chí xây dựng NTM đạt được trên 1 xã giai đoạn 2016-2020 vào cuối năm 2019 theo kế hoạch cụ thể được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12-2-2018. Các địa phương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn. Riêng UBND TP. Pleiku và UBND thị xã An Khê khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công phụ trách tiêu chí/chỉ tiêu và địa bàn xây dựng NTM tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019.
 
HÀ SỰ
 
.