.
.

Chư Pưh khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 07/02/2019, 15:22 [GMT+7]
.
(GLO)- Sau gần 10 năm thành lập, với sự quyết tâm cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, nông thôn huyện Chư Pưh thêm khởi sắc, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.
 
 
 Ông Lê Quang Thái-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh.       Ảnh: T.N
Ông Lê Quang Thái-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh. Ảnh: T.N
Huyện Chư Pưh có dân số trên 74.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 51%, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Từ khi thành lập huyện đến nay, các tầng lớp nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên đạt những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới.
 
Ông Lê Quang Thái-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Nhằm tiếp tục tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện chương trình được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung triển khai về xây dựng NTM. Đồng thời, huy động và sử dụng các nguồn lực sẵn có, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, với cách làm tập trung, quyết liệt.
 
Theo đó, tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018 đạt trên 720 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 35 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 4,7 tỷ đồng và các nguồn vốn trong chương trình lồng ghép, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, vốn cộng đồng dân cư. Phong trào “Chư Pưh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2018 được phát động rộng khắp. Cùng với đó, các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” cũng được đẩy mạnh, qua đó đã phát hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới trong xây dựng NTM. Mặt khác, huyện từng bước chuyển dịch cơ cấu nông-lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...
 
 
Trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: T.N
Trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: T.N
 
 
Năm 2019, huyện Chư Pưh phấn đấu xây dựng 2 làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Plei Thơ Nhueng (xã Ia Phang) và Tao Kó (xã Ia Rong); xã Ia Rong phấn đấu đạt chuẩn NTM.
 

Đến nay, huyện Chư Pưh có 4 xã đã đạt chuẩn NTM gồm: Ia Phang, Ia Blứ, Ia Hrú và Ia Le; 100% xã xây dựng NTM có hệ thống điện đảm bảo; 7/8 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41 triệu đồng. Toàn huyện có 8/8 xã đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 8/8 xã có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, đạt trên 91% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS. Ngoài ra, 91,5% số hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 5/8 xã, thị trấn tổ chức thu gom rác thải...
 
“Để đạt được kết quả trên, những năm qua, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã phát huy nội lực, đặc biệt là sự đóng góp của người dân trong xây dựng NTM. Trong năm 2019, huyện sẽ tập trung toàn lực để đầu tư xây dựng NTM theo chương trình đề ra”-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết thêm.
 
 THU NGỌC
 
.