.
.
(GLO)- Sáng 4-10, UBND huyện Kbang (Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê, 7 xã vùng nguyên liệu và các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cánh đồng mía lớn niên vụ 2016-2017.
 

 

 Huyện Kbang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cánh đồng mía lớn niên vụ 2016-2017. Ảnh: Minh Nguyễn
Huyện Kbang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cánh đồng mía lớn niên vụ 2016-2017. Ảnh: Minh Nguyễn
 
Theo đó, niên vụ 2016-2017, tổng diện tích trồng mía của huyện là 10.668 ha, tập trung chủ yếu tại các xã: Đak Hlơ, Kông Pla, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Nghĩa An, Lơ Ku và xã Đông. Năng suất bình quân tại các cánh đồng lớn cao hơn so với mía sản xuất đại trà 10-15 tấn/ha, lợi nhuận 2-20 triệu đồng/ha. Tính tổng chu kỳ từ 4 đến 5 năm, cánh đồng mía lớn đạt lợi nhuận bình quân 15-25 triệu đồng/ha/năm.
 
Trong niên vụ 2018-2019, huyện Kbang tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía, giao chỉ tiêu cho mỗi xã vùng nguyên liệu thực hiện 1-2 cánh đồng mía lớn trở lên. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu; thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ; phấn đấu đến năm 2020 diện tích cánh đồng lớn đạt trên 2.000 ha.
 
Minh Nguyễn
.