.
.
(GLO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới trong vụ Đông Xuân sắp tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đang triển khai xây dựng 4 công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn.
 
 

 

Đak Đoa quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi. (Ảnh nguồn: dakdoa.gialai.gov.vn)
Đak Đoa quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi. (Ảnh nguồn: dakdoa.gialai.gov.vn)
 
Theo đó, từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai xây dựng công trình thủy lợi H'Nhang (làng Bông Hiot, xã Hải Yang) với kinh phí trên 942 triệu đồng. 
 
Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi trên 958 triệu đồng, huyện đang tập trung xây dựng 3 công trình thủy lợi: Đak Tông (làng Đê Đoa, xã Đak Sơ Mei, hạng mục kênh dẫn và kênh chia nước), Djrông (xã A Dơk, hạng mục đoạn tiếp nối kênh dẫn nước) và thủy lợi làng Bot (xã Hnol, hạng mục kênh dẫn nước).
 
Nguyễn Diệp
.