.
(GLO)- Dự án “Xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới liên kết với doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm” đang phát huy hiệu quả rõ nét khi nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững.
 

 

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Ia Ring (huyện Chư Sê) tham quan vườn hồ tiêu của một thành viên tham gia mô hình. Ảnh: N.H
Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Ia Ring (huyện Chư Sê) tham quan vườn hồ tiêu của một thành viên tham gia mô hình. Ảnh: N.H
 
Năm 2016, tỉnh Gia Lai được lựa chọn tham gia thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình HTX kiểu mới liên kết với doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm” do Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) chủ trì. Triển khai thực hiện dự án này, Chi cục PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh và huyện Chư Sê xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu tại xã Ia Tiêm. Ban đầu, có 15 hộ tham gia mô hình, mỗi hộ góp 2 sào, tương ứng khoảng 400 trụ hồ tiêu. Quá trình thực hiện, các hộ được hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học và tập huấn quy trình sản xuất hồ tiêu bền vững, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật... Một trong những hiệu quả đầu tiên mà mô hình mang lại là các tổ hợp tác liên kết trồng hồ tiêu trên địa bàn xã Ia Tiêm đã tích cực tham gia thành lập HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Ia Ring, hoạt động theo Luật HTX kiểu mới giúp các thành viên có nơi giao dịch với các đơn vị cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Qua 2 năm thực hiện, dự án đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, giúp nhiều nông hộ tham gia sản xuất hồ tiêu theo hướng liên kết 4 nhà. Các vườn hồ tiêu tham gia mô hình đều sinh trưởng tốt, sạch bệnh; năng suất đạt 3,5-4 tấn/ha, trong khi những vườn ngoài mô hình chỉ đạt 2,5-3 tấn/ha.
 
Dẫn chúng tôi tham quan vườn hồ tiêu của một thành viên HTX, ông Trần Quốc Hưng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Ia Ring-phấn khởi cho biết: Quá trình thực hiện dự án, nhiều hộ thấy hiệu quả thiết thực trong bảo vệ và phát triển vườn cây theo hướng bền vững nên chủ động tham gia HTX. Đến nay, có 60 hộ trồng hồ tiêu tham gia dự án với diện tích 12 ha. Những hộ tham gia dự án rất phấn khởi vì sản xuất hồ tiêu theo mô hình này có độ bền vững cao, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thay vào đó bà con chỉ sử dụng những chế phẩm sinh học hợp lý, giảm lượng phân bón hóa học, tăng cường bón phân hữu cơ. Đặc biệt, chi phí đầu tư sản xuất thấp mà cây hồ tiêu ít bị sâu bệnh gây hại…
 
Ông Y Nguyên Ênuôl-Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT-cho hay: “Quá trình triển khai thực hiện dự án, Chi cục đã có những bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là trong hoàn cảnh người trồng hồ tiêu còn nhiều khó khăn như thiếu kiến thức canh tác, việc hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ chưa phát triển mạnh. Đặc biệt, giá hồ tiêu đang xuống thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến người trồng… Đến nay, mô hình đang phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ trồng hồ tiêu. Đặc biệt, sâu bệnh trên cây hồ tiêu giảm mạnh, năng suất tăng 20-30%, hiệu quả kinh tế tăng 10-15%. Đây là một tín hiệu tích cực khi nông dân và doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi giá trị liên kết sản xuất, tiêu thụ hồ tiêu theo hướng bền vững”.
 
Nguyễn Hồng
.