.
(GLO)- Xác định kinh tế hợp tác xã (HTX) là thành tố không thể thiếu trong chuỗi sản xuất, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa, thời gian qua, huyện Kbang (Gia Lai) đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn.
 

 

  Vườn mì của gia đình ông Đinh Blí (làng Drang, xã Lơ Ku) do HTX đứng ra cung ứng giống.  Ảnh: H.D
Vườn mì của gia đình ông Đinh Blí (làng Drang, xã Lơ Ku) do HTX đứng ra cung ứng giống. Ảnh: Hà Duyệt
 
Trên cơ sở các tổ hợp tác trồng mía theo cánh đồng lớn ở làng Bôn và làng Đak Dăng, cuối năm 2017, HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku đã được thành lập với 20 thành viên, tổng vốn điều lệ là 330 triệu đồng. Ông Lý Kim Thành-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku-cho biết: Mặc dù nguồn nhân lực còn hạn chế và nguồn lực tài chính chưa cao nhưng HTX đã sớm khắc phục mọi khó khăn để tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân phát triển sản xuất. Thời gian qua, HTX đã đứng ra ký kết với Nhà máy Đường An Khê thu hoạch hết 2 cánh đồng mía lớn trên địa bàn với diện tích trên 80 ha. Bên cạnh đó, HTX cũng đứng ra cung ứng các sản phẩm dịch vụ vật tư nông nghiệp, các loại giống cây trồng, vật nuôi cho bà con. Trong vụ mùa 2018, HTX đứng ra cung ứng giống lúa LH12 cho nông dân. Đây là giống lúa đã được thử nghiệm tại xã Tơ Tung và phù hợp với điều kiện của huyện.
 
Việc HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku đứng ra cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất lớn từ nông dân. Cụ thể, HTX đã hợp đồng cày đất cho các hộ có nhu cầu; cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thông qua hợp đồng ký kết với Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông. Cách làm này giúp nông dân mua được giống cây trồng, vật tư nông nghiệp với giá thấp hơn đại lý, giảm chi phí vận chuyển, qua đó hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, góp phần ổn định đời sống của người dân. Ông Đinh Blí (làng Drang, xã Lơ Ku) cho biết: “Trước đây, chúng tôi thường mua giống, thuốc bảo vệ thực vật từ các đại lý. Từ khi HTX đứng ra cung ứng giống cây trồng, phân bón đã giúp chúng tôi không còn phải trả lãi cho các đại lý nữa”.
 
Hiện nay, trên địa bàn huyện Kbang có 12 HTX được phân bổ tại các xã: Đak Hlơ, Kông Pla, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Lơ Ku, Sơn Lang, Sơ Pai, Kon Pne, xã Đông, Nghĩa An và thị trấn Kbang. Các HTX này hoạt động tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và vận tải. Mục tiêu của huyện Kbang là phấn đấu đến cuối năm 2019, mỗi địa phương trong huyện có ít nhất một HTX hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, huyện sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực hoạt động, tạo bước phát triển mới về tổ chức, trình độ quản lý, sản xuất kinh doanh của các HTX hiện có trên địa bàn, hướng tới mục tiêu làm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho người dân.
Hà Duyệt
.