.

Triển vọng giống lạc mới cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Thứ Ba, 24/07/2018, 07:28 [GMT+7]
.
Kết quả theo dõi, đánh giá sản xuất ở vụ hè thu 2018 tại Hoài Châu Bắc cho thấy: Giống lạc mới LKN1 sinh trưởng phát triển phù hợp trên chân đất cát pha thịt nhẹ...
 
 
Nhằm bổ sung thêm giống lạc mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào cơ cấu giống các loại cây trồng cạn, thay thế giống lạc cũ đã thoái hóa, nhiễm sâu bệnh và năng suất thấp, năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Bình Định đã du nhập và khảo nghiệm thành công giống lạc mới.
 
 
 
Từ kết quả khảo nghiệm thực hiện ở vụ hè thu năm 2017 (từ tháng 5 - 8/2017); giống lạc mới LKN1 (Trung tâm Khuyến nông Bình Định tạm đặt tên) được Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc chọn tạo từ cặp lai LVT x GV3 từ năm 2001 theo phương pháp phả hệ và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên theo Quyết định số 333/QĐ-TT-CNN ngày 5/8/2013.
 
Vụ hè thu 2018, Trung tâm Khuyến nông Bình Định phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Hoài Nhơn đưa giống lạc mới vào sản xuất thử tại xã Hoài Châu Bắc với quy mô diện tích 1ha. Mô hình nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống lạc mới với điều kiện địa phương trên chân đất lúa chuyển đổi tại Hoài Nhơn, đồng thời nhân nhanh giống lạc mới này để phục vụ đưa ra sản xuất trong thời gian tới.
 
Kết quả theo dõi, đánh giá sản xuất ở vụ hè thu 2018 tại Hoài Châu Bắc cho thấy: Giống lạc mới LKN1 sinh trưởng phát triển phù hợp trên chân đất cát pha thịt nhẹ ở địa phương. Thời gian sinh trưởng trung bình ở vụ hè thu là 94 - 97 ngày, dạng cây đứng, lá màu xanh đậm, chiều cao cây trung bình 45cm, phân cành cấp 1 đạt 4 - 5 cành/bụi. Khả năng chống chịu với bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt và bệnh héo xanh vi khuẩn ở mức trung bình, nhiễm trung bình các bệnh đốm đen và đốm nâu.
 
Đặc điểm nổi bật của giống lạc LKN1 là có hạt to, đều khối lượng 100 hạt 44 - 46 gram, khối lượng 100 quả đạt 135 gram, vỏ lụa màu trắng hồng, căng, đều đẹp, tỷ lệ nhân 68 - 69%. Năng suất thực thu giống lạc mới tại mô hình đạt 31,2 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng lạc sẻ địa phương là 9,2 tạ/ha. Với giá bán lạc tại thời điểm là 25.000 đồng/kg, tổng thu nhập tại mô hình đạt 57.300.000 đồng/ha, lợi nhuận đạt 36.500.000 đồng/ha; cao hơn 27.720.000 đồng/ha so với đối chứng ngoài mô hình; so với trồng lúa cùng vụ tăng hơn 7 lần.
 
Theo bà con nông dân trực tiếp tham gia mô hình đánh giá, giống lạc mới có nhiều đặc tính nổi trội hơn so với giống lạc cũ tại địa phương, dễ trồng, dễ chăm sóc; kích thước quả, hạt tương đương với giống lạc L14 và lớn hơn so với giống lạc sẻ lâu nay bà con vẫn trồng, có ưu điểm là vỏ quả mỏng, quả có 2 hạt, kích thước hạt khá đồng đều, năng suất tương đương đến cao hơn giống L14, vụ Đông  Xuân có khả năng đạt hơn 40 tạ/ha.
 
Đây là cơ sở để Trung tâm Khuyến nông Bình Định tiếp tục theo dõi, đánh giá; đồng thời kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép đưa vào nhân rộng sản xuất giống lạc mới LKN1 ở các địa phương để từ đó đưa vào cơ cấu sản xuất đại trà.
.
 
 
Phan Thanh Sơn (Nông nghiệp Việt Nam)
.