.

Gia Lai: Phấn đấu xây dựng 33 cánh đồng lớn trong năm 2018

Thứ Tư, 18/07/2018, 13:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Năm 2018, Gia Lai dự kiến xây dựng 33 cánh đồng lớn, với diện tích 2.936 ha và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất trên cùng một đơn vị diện tích.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 6 tổ chức (3 doanh nghiệp và 3 hợp tác) liên kết với nông dân để lập các dự án xây dựng cánh đồng lớn với tổng quy mô 2.591 ha/23 cánh đồng lớn. Theo đó, có 5 dự án lập 18 cánh đồng lớn với 2.200 ha mía; 2 dự án lập 2 cánh đồng lớn với 199,3 ha cà phê; 2 dự án lập 2 cánh đồng lớn với 192 ha lúa. Tổng kinh phí dự kiến xây dựng các cánh đồng lớn đạt hơn 761,3 tỷ đồng.

 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất trên cùng một đơn vị diện tích. Ảnh: Trần Dung
Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất trên cùng một đơn vị diện tích. Ảnh: Trần Dung

 

Toàn tỉnh hiện có 20.617 ha cây trồng các loại ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước gồm: 2.608,3 ha hồ tiêu; 9.915,3 ha cà phê; 1.933,1 ha cây ăn quả; 1.777 ha rau, màu; 3,3 ha hoa; 2.570,4 ha mía; 1.809,6 ha các loại cây trồng khác.

 

Dự kiến trong 2 năm 2018-2019, Công ty cổ phần xuất khẩu Đồng Giao sẽ liên kết nông dân để sản xuất khoảng 12.830 ha rau quả các loại, trong đó năm 2018 triển khai sản xuất khoảng 4.830 ha, gồm: chanh dây: 1.400 ha, đậu tương: 1.100 ha, dứa: 700 ha, chuối tiêu: 230 ha, bắp ngọt: 650 ha, rau chân vịt:600 ha, măng: 150 ha.

Trần Dung