.
(GLO)- Để đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2018, huyện Chư Pưh (Gia Lai) đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân.
 

 

  Cán bộ Kiểm lâm huyện Chư Pưh kiểm tra cây giống để cấp cho người dân trồng rừng. Ảnh: L.N
Cán bộ Kiểm lâm huyện Chư Pưh kiểm tra cây giống để cấp cho người dân trồng rừng. Ảnh: L.N
 
Theo kế hoạch, huyện Chư Pưh trồng 320 ha rừng trong năm 2018, trong đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn 110 ha, các xã 150 ha và 60 ha trồng rừng phân tán. Đến nay, 197 hộ gia đình đăng ký trồng hơn 202 ha rừng trồng tập trung. Huyện cũng đã triển khai cấp cây giống cho 127 hộ với diện tích hơn 111 ha, hiện đã trồng được hơn 84 ha (đạt 32,3% kế hoạch). Ông Nguyễn Văn Tường-Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn-cho biết: “Năm 2018, đơn vị được giao trồng 110 ha. Để công tác trồng rừng đạt hiệu quả, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có rẫy trên diện tích đất lâm nghiệp đăng ký trồng rừng để được hưởng lợi, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc rừng trồng cho các hộ dân. Đến thời điểm này, đơn vị đã triển khai cho các hộ dân nhận cây giống và trồng được 55 ha, đạt 50% kế hoạch”.
 
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2017-2019, huyện Chư Pưh sẽ triển khai thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị lấn chiếm. Trong đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn thu hồi trên 520 ha, còn lại 6 xã sẽ thu hồi trên 2.400 ha. Hiện nay, việc xác định ranh giới, lô, khoảnh đối với những diện tích cần thu hồi đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, khó khăn nhất là việc gặp gỡ các hộ dân để vận động vì địa bàn rộng và đa phần là đất xâm canh. Ông Lê Quang Vang-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blứ-cho biết: Toàn xã có gần 1.000 ha thuộc diện quy hoạch trồng rừng. Do nhiều người dân ở nơi khác đến xâm canh trên địa bàn nên rất khó thẩm tra. Theo đó, việc vận động, tuyên truyền cần có thời gian, lộ trình.
 
Về vấn đề này, ông Lê Anh Dục-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh-cho biết: Việc thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm gặp khó khăn bởi người dân chưa hiểu được chủ trương của việc thu hồi nên có tâm lý sợ trồng rừng sẽ bị mất đất, chưa thấy được hiệu quả của việc trồng rừng mang lại. Đặc biệt, nhiều hộ dân ở các xã: Ia Peng, Chrôh Pơnan, Ia Piar (huyện Phú Thiện) đến xâm canh trên địa bàn huyện nên khó vận động trồng rừng. Trong khi đó, kinh phí hỗ trợ ban đầu cho người trồng rừng còn hạn chế, chậm giải ngân dẫn đến chậm thời vụ. Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ các chế độ được Nhà nước ưu đãi, đồng thời đề nghị các cấp quan tâm sớm bố trí kinh phí để đảm bảo công tác trồng rừng kịp tiến độ.
 
Trước thực tế đó, huyện Chư Pưh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn để đảm bảo chỉ tiêu trồng rừng năm 2018, nhất là đối với những diện tích rừng bị một số hộ dân nơi khác đến lấn chiếm tại xã Ia Phang. Tại cuộc họp triển khai công tác trồng rừng năm 2018, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chư Pưh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện gửi văn bản đề nghị UBND huyện Phú Thiện phối hợp xử lý tình trạng xâm canh đất tại các tiểu khu 1116, 1117 (thuộc xã Ia Phang) để đăng ký trồng rừng năm 2018. Bên cạnh đó, UBND xã Ia Phang có văn bản gửi các xã Ia Peng, Ia Piar, Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) để phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân xâm canh đất lâm nghiệp trên địa bàn đăng ký trồng rừng. Cùng với đó, các xã thành lập một số tổ công tác xuống các thôn, làng và trực tiếp vào nơi sản xuất của các hộ gia đình có diện tích sản xuất nằm trong diện tích quy hoạch trồng rừng để tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia trồng rừng. Nếu các hộ không chịu trồng rừng thì sẽ kiên quyết thu hồi theo quy định.
Lê Nam
.