.
(GLO)- Theo đó, năm 2018, huyện Mang Yang sẽ triển khai trồng tái canh gần 86 ha cà phê nhằm thay thế những diện tích cà phê bị xuống cấp, già cỗi, hay sử dụng giống kém chất lượng cho năng suất thấp.
 
Theo ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang, hiện phòng đã tiến hành rà soát và chuẩn bị giống cũng như hướng dẫn người dân gấp rút chuẩn bị đất để triển khai trồng khi vào mùa mưa. Huyện sẽ xuất ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí mua giống cho người dân thực hiện tái canh. 
 
Được biết, trong năm 2017, huyện đã xuất 240 triệu đồng từ ngân sách để mua giống cà phê cấp cho người dân thực hiện tái canh 60 ha cà phê.    
 
Quang Tấn
.